PL

Podsumowanie II CEE Fraud & Corruption Conference

14.12.2012


II Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference okazała się wielkim sukcesem. Druga edycja tej międzynarodowej konferencji zgromadziła ponad 150 uczestników z kilkunastu krajów takich jak: Szwajcaria, Belgia, Niemcy, Polska, Szwecja, Austria, Holandia, Łotwa, Litwa, Rosja, Białoruś, Norwegia, Włochy, Rumunia, Ukraina, Czechy, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania.


Pierwszego dnia, po oficjalnym otwarciu obrad przez przedstawicieli organizatorów: pana Mikołaja Rutkowskiego oraz pana Bartosza Pastuszkę, mieliśmy przyjemność wysłuchać kilkanaście prelekcji związanych z przeciwdziałaniem korupcji, nadużyciom oraz zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym.

Prelegentów było kilkunastu, z różnych krajów, każdy z nich dzielił się z uczestnikami unikalną wiedzą, bogatą w ciekawe przykłady.

Wojciech Ryżowski (Naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów) podzielił się swoim doświadczeniem i wiedzą z sektora przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. W wystąpieniu pt. „Rola i znaczenie wymiany informacji w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w świetle przepisów” nie zabrakło dogłębnego i szczegółowego wyjaśnienia systemu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a także kwestii jednostek współpracujących – ich obowiązków. „Zwalczanie nadużyć – działania śledczych na Ukrainie: dzisiejsze realia, trudności i nieporozumienia” to temat wystąpienia Igora A. Tymofeyeva, który w swej prezentacji przybliżył słuchaczom m.in. praktyki prywatnych śledztw; opisał status prawny prywatnych, ukraińskich detektywów, a także ich relacji z władzami.

Pierwszego dnia konferencję swymi wystąpieniami uświetnili także: Bartosz Pastuszka (Dyrektor zarządzający IBBC Group), Stefano Tortora (Account manager w „Ournext S.r.L”), Krzysztof Zieliński (Country manager Poland, „Experian”), Konstantin Ivanov (Regional sales director w „Tonbeller AG”), Patrick Risch (Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Nadużyciom w „BNP Paribas Fortis”), Zachary Rosen (Manager Działu Dochodzeniowego w „Deloitte Advisory”), Michał Czuma (Dyrektor Biura Antyfraudowego w „PKO Banku Polskim”), Dariusz Kozłowski (Wiceprezes zarządu w „Centrum Prawa Bankowego i Informacji”), Jeroen Morrenhof (CEO w „Friss fraud&risk solutions”, Holandia) oraz Dariusz Polaczyk (Dyrektor Departamentu Przecidziałania Przestępstwom w „Alior Banku”).

Po wszystkich wystąpieniach miał miejsce bardzo ciekawy pokaz Krav Magi, przygotowany przez Jarosława Rogowskiego, Dyrektora International Krav Maga – Gabi Noah Polska oraz założyciela Skills Training Center.
 

 

Pierwszy dzień obrad zakończył się przyjęciem koktajlowym, które było uzupełnieniem wcześniejszych wystąpień – nie brakowało okazji do dyskusji na tematy związane z wykrywaniem oszustw i nadużyć, można było także nawiązać liczne i trwałe kontakty biznesowe.

Drugiego dnia wszyscy spotkali się na kolejnych prelekcjach. Peter Cosandey (Management consulting, partner Integrity Europe w Szwajcarii) wystąpienie zatytułował „Fundusze potentatów w Szwajcarii”. Kim są szwajcarscy potentaci? Co oznacza hasło „PEP”?, Jakie są zobowiązania banków szwajcarskich wobec eksponowanych osób? To tylko nieliczne z pytań, które zostały postawione i na które odpowiedzi wszyscy uczestnicy mogli liczyć. „Zrozumienie problemu nadużyć w obszarze aplikacji” to problem, który niezwykle ciekawie rozwinął Tony Green (Senior konsultant ds. nadużyć, w Experian Decision Analytics). Prelegent zapoznał słuchaczy z różnymi rodzajami oszustw występujących w aplikacjach, pokazał jak można obliczyć wielkość i skalę owego problemu, a także powiązał nadużycia w obszarze aplikacji z windykacją – kwestią trudną. Matthias Willenbrink (Dyrektor AXOM International Group w Niemczech) przedstawił tematykę: „Międzynarodowe oszustwa ubezpieczeniowe". Przykłady oszustw ubezpieczeniowych, różne metody walk z nadużyciami oraz instytucje i organizacje, które zwalczają nadużycia w sektorze ubezpieczeniowym to tylko niektóre z kwestii, które poruszył prelegent.

Drugiego dnia prelegentami byli także: Roland B. Woerner (Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Nadużyciom w „Zurich Insurance Company”), Aleksander Malinowski (Biuro Przeciwdziałania Wyłudzeniom TUiR «WARTA» S.A), Valdis Pumpurs (Partner i senior konsultant w „SIA Seccredo”, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa krajów bałtyckich), Krzysztof Kowalczyk (Radca prawny z kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp.k.). Ostatnie wystąpienie zamykające konferencję należało do Mikołaja Rutkowskiego (Prezesa ACFE Polska).

Drugi dzień konferencji zakończył się rozlosowaniem atrakcyjnych nagród wśród uczestników.

 

PODZIĘKOWANIA:

Składamy serdeczne podziękowania na ręce naszych prelegentów za dzielenie się z pasją ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem, jak również za intensywną promocję CEE Conference w całej Europie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie „Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference” oraz czynny udział w inspirujących dyskusjach.

Serdecznie dziękujemy sponsorom:

 

                                        

 

a także wszystkim partnerom: firmie „Experian”, „Ournext”, „IBBC Axom”, „Wywiadownia.com”, „Audyt.net”, „PSLD”, „BSJP”, „International Krav Maga Gabi Noah” za wkład merytoryczny i finansowy, który przyczynił się do sukcesu tej konferencji. Patron medialny sprawował „Business Security Magazine”.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce p. Mikołaja Rutkowskiego, który przez dwa dni pełnił funkcję moderatora konferencji, czuwając nad prawidłowym przebiegiem jej obrad, p. Jackowi Mażulis za tłumaczenie symultaniczne oraz całemu zespołowi IBBC Group, Business Security Magazine i Wywiadowni.com za dwudniowe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konferencji.

Już dzisiaj zapraszam Państwa do uczestnictwa w przyszłorocznej edycji konferencji.

 

Z poważaniem,
 

Urszula Zawadzka
Partner IBBC Group