EN

System Antykorupcyjny / Antyfraudowy

Cena: 990,00 zł
Czas trwania: 1 dzień
Terminy: 2014-02-21, 2014-05-22, 2014-09-17, 2014-10-20, 2014-11-04, 2014-12-01, 2015-03-16, 2015-05-11


Czy w Twojej firmie opracowano kodeks etyki? Czy pracownicy są świadomi, jakie działania z ich strony są akceptowalne a jakie nie? Czy określono zasady odnośnie prowadzenia działalności konkurencyjnej czy też przekazywania informacji innym firmom? W którym miejscu określono granicę akceptowalnych prezentów - czy pracownik może przyjąć od firm współpracujących/dostawców dobry alkohol albo bilety na koncert zagranicznej gwiazdy?

Czy zdefiniowane zostały punkty krytyczne procesów z punktu widzenia działań korupcyjnych/fraudowych jak np. realizacja przelewów, podpisywanie nowych umów, zatrudnianie pracowników? Czy dla punktów tych wdrożono zabezpieczenia jak np. odpowiedni nadzór/współpraca dwóch lub więcej osób, jak również mechanizmy audytu/kontroli?

Pracownicy organizacji wpływają bezpośrednio na jej wizerunek na rynku. Ewentualne nadużycia dokonywane przez pracowników zagrażają bezpośrednio organizacji, generując zarówno straty finansowe, konsekwencje prawne, jak również wpływając negatywnie na wizerunek organizacji. Przykłady nadużyć wiążą się często z brakiem wiedzy lub świadomości pracowników, dlatego tak ważne jest wdrożenie zarówno mechanizmów przeciwdziałającym nadużyciom, jak również określenie jasnych zasad dla pracowników i ich właściwe przeszkolenie w tym obszarze.

Rozwiązaniem kompleksowym w tym obszarze jest wdrożenie Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom Korupcyjnym.


1.  Korupcja/fraudy:

 • Podstawowe terminy i definicje
 • Normy i standardy
 • Korzyści z wdrożenia systemowych rozwiązań przeciwdziałania nadużyciom

2.  System Przeciwdziałania Nadużyciom Korupcyjnym

3.  Zarządzanie ryzykiem w obszarze nadużyć korupcyjnych

4.  Wymagania w następujących obszarach:

 • Polityka antykorupcyjna
 • Kodeks etyki
 • Procedury postępowania w przypadku wystąpienia nadużyć korupcyjnych
 • Procedury systemowe

5.  Dokumentacja Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom Korupcyjnym

6.  Role i odpowiedzialności

7.  Wdrożenie Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom Korupcyjnym

Program szkolenia może zostać dostosowany do konkretnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

W trakcie szkolenia słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie:

 • podstawowych norm i standardów w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
 • budowy Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom Korupcyjnym,
 • zarządzania ryzykiem w obszarze przeciwdziałania nadużyciom,
 • udokumentowania Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom Korupcyjnym,
 • wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom Korupcyjnym.
 • A. F.


  Specjalista zajmujący się szeroko pojętym bezpieczeństwem biznesu oraz ochroną kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą osób i organizacji, jak również zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji.

  Od 2003 roku, w oparciu o wcześniej zdobyte doświadczenie zawodowe oraz stale poszerzaną wiedzę teoretyczną i praktyczną jako niezależny specjalista świadczy usługi szkoleniowe, konsultacyjne i realizacyjne oraz wsparcie metodologiczne na rynku komercyjnym dla firm i instytucji. Z wykształcenia ekonomista, autor kilku publikacji w prasie branżowej. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne.

Zobacz warunki zgłoszenia.

Szczegóły szkolenia:

Dane zgłaszanej osoby:

Dane do faktury: