EN

System Antykorupcyjny / Antyfraudowy

Cena: 990,00 zł
Czas trwania: 1 dzień
Terminy: 2014-02-21, 2014-05-22, 2014-09-17, 2014-10-20, 2014-11-04, 2014-12-01, 2015-03-16, 2015-05-11


Czy w Twojej firmie opracowano kodeks etyki? Czy pracownicy są świadomi, jakie działania z ich strony są akceptowalne a jakie nie? Czy określono zasady odnośnie prowadzenia działalności konkurencyjnej czy też przekazywania informacji innym firmom? W którym miejscu określono granicę akceptowalnych prezentów - czy pracownik może przyjąć od firm współpracujących/dostawców dobry alkohol albo bilety na koncert zagranicznej gwiazdy?

Czy zdefiniowane zostały punkty krytyczne procesów z punktu widzenia działań korupcyjnych/fraudowych jak np. realizacja przelewów, podpisywanie nowych umów, zatrudnianie pracowników? Czy dla punktów tych wdrożono zabezpieczenia jak np. odpowiedni nadzór/współpraca dwóch lub więcej osób, jak również mechanizmy audytu/kontroli?

Pracownicy organizacji wpływają bezpośrednio na jej wizerunek na rynku. Ewentualne nadużycia dokonywane przez pracowników zagrażają bezpośrednio organizacji, generując zarówno straty finansowe, konsekwencje prawne, jak również wpływając negatywnie na wizerunek organizacji. Przykłady nadużyć wiążą się często z brakiem wiedzy lub świadomości pracowników, dlatego tak ważne jest wdrożenie zarówno mechanizmów przeciwdziałającym nadużyciom, jak również określenie jasnych zasad dla pracowników i ich właściwe przeszkolenie w tym obszarze.

Rozwiązaniem kompleksowym w tym obszarze jest wdrożenie Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom Korupcyjnym.


1.  Korupcja/fraudy:

 • Podstawowe terminy i definicje
 • Normy i standardy
 • Korzyści z wdrożenia systemowych rozwiązań przeciwdziałania nadużyciom

2.  System Przeciwdziałania Nadużyciom Korupcyjnym

3.  Zarządzanie ryzykiem w obszarze nadużyć korupcyjnych

4.  Wymagania w następujących obszarach:

 • Polityka antykorupcyjna
 • Kodeks etyki
 • Procedury postępowania w przypadku wystąpienia nadużyć korupcyjnych
 • Procedury systemowe

5.  Dokumentacja Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom Korupcyjnym

6.  Role i odpowiedzialności

7.  Wdrożenie Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom Korupcyjnym

Program szkolenia może zostać dostosowany do konkretnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

W trakcie szkolenia słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie:

 • podstawowych norm i standardów w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
 • budowy Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom Korupcyjnym,
 • zarządzania ryzykiem w obszarze przeciwdziałania nadużyciom,
 • udokumentowania Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom Korupcyjnym,
 • wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom Korupcyjnym.
 • K. M.

  K.M. od ponad 10 lat interesuje się tematyką bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania oraz zarządzania ryzykiem. Prezentował tematy związane z bezpieczeństwem informacji, kryptografią kwantową i molekularną m.in. na konferencjach: ENIGMA, SECURE, CryptoCON, IT w Bankowości, CONFidence oraz SecDay Wroclaw IT Security. Był redaktor prowadzącym numeru Software 2.0 poświęconego kryptografii, jak również autorem artykułów na temat bezpieczeństwa informacji w tym bankowości elektronicznej, zarządzania ryzykiem oraz kryptologii publikowanych w czasopismach branżowych takich jak: CSO, Networld, Boston IT Security Review, Xploit, Software 2.0., Gazeta Finansowa. Jako Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania uczestniczył w kilkudziesięciu projektach z zakresu bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego, ciągłości działania, danych osobowych, zarządzania ryzykiem, antykorupcji w firmach branży energetycznej, finansowej, produkcyjnej, informatycznej oraz administracyjnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego PTI oraz MENSA Polska, jak również ekspertem portalu BCPGuide.com. Uzyskał certyfikaty: CISA, CISM, PRINCE Practitioner, ISO 27001 LA, BS 25999 LA, CompTIA Security+.

Zobacz warunki zgłoszenia.

Szczegóły szkolenia:

Dane zgłaszanej osoby:

Dane do faktury: